Prehľad našich cien

Cenník

Prevedený zákrokCena
Slizničná anestéza5 €
Lokálna anestéza – nadštandart18 €
Mandibulárna anestéza20 €
Intraligamentárna anestéza10 €
Ambulantné bielenie zubov200€
Bielenie zubov 1zuboradie(domáce)80 €
Vnútorné bielenie 1zub20 €
Ošetrenie dent.diff.so sliz. anestéziou10 €
Menší chirurgický výkon s anestéziou10 €
Vstupné komplexné vyšetrenie(bez úhrady ZP)30 €
Preventívna stomatologická prehliadka(bez úhrady ZP)20 €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie(bez úhr.ZP)30 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka(bez úhrady ZP)20 €
Akútne vyšetrenie5 €
Dlhší administratívny výkon8 €
Intraorálna snímka zubov6 €
Skúška vitality zubov-3zuby4 €
1chirurgický výkon s anestéziou7 €
2chirurgický výkon s anestéziou20 €
3chirurgický výkon s anestéziou25 €
Komplik chirurg. výkon s anest. a medik. liečbou30 €
1Ošetrenie s lokálnou medikam.liečbou5 €
2Ošetrenie s lokálnou medikamen. liečbou7 €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie-návrh,rozpočet65 €
Stiahnutie korunky10 €
Opätovné nasadenie 1člen5 €
Odstránenie zubného kameňa ultraz.1sextant10 €
Dentálna hygiena kompletná bez úhrady ZP80 €
Pečatenie fisury 1zub10 €
Vyleštenie a úprava výplne3 €
Terapeutický spray3 €
Lokálne ošetrenie gingívy so slizničnou anestéziou5 €
Jednoplôšková výplň-amalgám 1dávka12 €
Dvojplôšková výplň-amalgám 1dávka15 €
Trojplôšková výplň-amalgám 1dávka20 €
Jednoplôšková výplň amalgám bez úhrady ZP27 €
Dvojplôšková výplň amalgám bez úhrady ZP33 €
Trojplôšková výplň amalgám bez úhrady ZP40 €
Doplatok za ďalšiu 1dávku amalgámu3 €
Jednoplôškovy fotokompozit frot.úsek15 €
Jednoplôškovy fotokompozit dist. úsek25 €
Jednoplôškovy fotokompozit bez úhrady ZP30 €
Dvojplôškovy fotokompozit frot. úsek25 €
Dvojplôškovy fotokompozit dist. úsek35 €
Dvojplôškový fotokompozit bez úhrady ZP40 €
Trojplôškovy fotokompozit frot. úsek25 €
Trojplôškovy fotokompozit dist. úsek48 €
Trojplôškový fotokompozit bez úhrady ZP70 €
Rekonštrukcia zuba priama frot. úsek35 €
Rekonštrukcia zuba priama dist. úsek60 €
Ošetrenie citlivých krčkov 1zub3 €
Dočasná výplň skloionomérom,alebo medikam.liečbou15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie s anestéziou7 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba20 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba bez úhrady ZP43 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba40 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba bez úhrady ZP86 €
Zavedenie parapulpálneho čapu10 €
Zavedenie pulpálneho čapu15 €
Inlay koreňová48 €
Korunka a medzičlen celoliaty70 €
Korunka a medzičlen fazet. c+b75 €
Korunka a medzičlen fazet. š.ž.110 €
Korunka a medzičlen fazet. keramika125 €
Korunka a medzičlen kovokeramický150 €
Doplatok za 1 člen bez úhrady ZP20 €
Návrh,rozpočet HTN,DTN-nadštandart110 €
Návrh a rozpočet HPN,DPN-nadštandart110 €
HTN,DTN bez úhrady ZP230 €
HPN,DPN bez úhrady ZP200 €
Skeletová náhrada horná,dolná310 €
Spona dvojramenná10 €
Spona trojramenná kombin. bez úhrady ZP10 €
Spona trojramenná celoliata14 €
Transparentné podnebie15 €
Kovová výstuž do HTN,HPN – doplatok30 €
Podloženie náhrady mäkkou živicou50 €
Rebazácia náhrady nepriama50 €
Rebazácia náhrady priama60 €
Medzerník150 €
Snímateľná živicová náhryzová dláha35 €
Zásuvný spoj 1kus60 €
Odtlačok anatomický15 €
Odtlačok kombinovaný45 €

C E N N Í K doplatkov stomatoprotetických výkonov pre RoyalDent s.r.o. ,platný od 1.4.2015